Super Sense Tagset

From Medialab

Revision as of 20:29, 28 November 2009 by Maria.Simi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

 • Adjectives
  • adj.all
  • adj.pert
  • adj.ppl
 • Adverbs
  • adv.all
 • Nouns
  • noun.Tops
  • noun.act
  • noun.animal
  • noun.artifact
  • noun.attribute
  • noun.body
  • noun.cognition
  • noun.communication
  • noun.event
  • noun.feeling
  • noun.food
  • noun.group
  • noun.location
  • noun.motive
  • noun.object
  • noun.other
  • noun.person
  • noun.phenomenon
  • noun.plant
  • noun.possession
  • noun.process
  • noun.quantity
  • noun.relation
  • noun.shape
  • noun.state
  • noun.substance
  • noun.time
 • Verbs
  • verb.body
  • verb.change
  • verb.cognition
  • verb.communication
  • verb.competition
  • verb.consumption
  • verb.contact
  • verb.creation
  • verb.emotion
  • verb.motion
  • verb.perception
  • verb.possession
  • verb.social
  • verb.stative
  • verb.weather